iš senų laikraščių (2)Mitingas uostamiestyje

Sekmadienį TSKP   Klaipėdos organizacija   vasaros estradoje surengė     nesankcionuotą mitingą,  kuriame dalyvavo    apie  15 tūkstančių žmonių.    Oratoriai,    išreikšdami nepasitikėjimą Lietuvos Aukščiausiąja    Taryba,     jos priimtus sprendimus   vadino vienašališkais,     aštrinančiais konfrontaciją.  Mitingo  dalyviai pasisakė už Lietuvos išsaugojimą    TSRS    sudėtyje, reikalavo surengti Respublikos gyventojų referendumą, Lietuvos valstybės atstatymą   mitinge   stengtasi   sutapatinti  su buržuazinės santvarkos    restauravimu,  prognozuojant        neišvengiamus  ekonominius   nuostolius. Kai kurie kalbėtojai     palietė ir Lietuvos  sienų  peržiūrėjimo klausimą. Raginta nepaklusti Lietuvos įstatymams, burtis į TSRS    piliečių    komitetą ir boikotuoti rinkimus į miesto tarybą.   Netruko ultimatyvių šūkių,    plakatų,     spaudinių, Vasaros estradoje pirmą kartą suplazdėjo carinės Rusijos vėliavos. 
Mitingo    pabaigoje   buvo priimtos rezoliucijos.
Gediminas PILAITIS
„Tiesos“ koresp.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kuo baigėsi girto majoro kautynės..
Televizija jau pranešė apie skaudų įvykį Šiauliuose. Kovo 17 dienos pavakarį iš čia dislokuoto vidaus kariuomenės dalinio pasišalino majoras Olegas Frolovas, ginkluotas pistoletu ir automatu. Būdamas neblaivus, jis su ginklu stabdė taksi automobilius, reikalaudamas jį nuvežti į Vilnių. Karinio dalinio patrulių ir milicijos darbuotojų pastangos, kad jis gera valia atiduotų ginklą, nieko nedavė. Sulaikant ir nuginkluoįant O. Frolovą įvyko susišaudymas. Sunkiai sužeistas majoras nugabentas į ligoninę. 
Tokia trumpa įvykio fabula. Plačiau paprašiau papasakoti Šiaulių miesto prokuratūros vyresnįjį tardytoją Zenoną Alysą:
— Prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą, vyksta tardymas, — pasakė Z. Alysas. — Baigdamas budėjimą, O. Frolovas iš budinčio seržanto pareikalavo išduoti jam automatą su 20 šovinių. Turėdamas dar ir savo pistoletą, jis karine mašina kartu su dalinyje dirbančia prekybininke  nuvyko į jos tėvų butą Kosmonautų gatvėje. Karinio dalinio vadovybė tuoj ėmėsi priemonių šiame bute sulaikyti majorą. Tačiau O. Frolovas, grasindamas pavartoti  ginklą, nei čia, nei gatvėje nepakluso. Altstates automatą,  jis sulaikė keletą taksi. Automobilio vairuotojas kelionei į Vilnių neturėjo pakankarnai benzino. Todėl tuoj sustabdė kitą mašiną. Skubindamas jos vairuotoją greičiau perpilti benziną, O. Frolovas porą kartų iššovė. Grasindamas automatu, jis sulaikė ir trečią taksi. Bet netoli tenuvažiavo: Dubijos gatvėje, netoli senojo viaduko, liepė vairuotojui sustoti. Iš paskos privažiavę milicijos darbuotojai — vyresnysis seržantas V. Grigaliūnas   ir   seržantas V. Maskolenka — įsakė O. Frolovui atiduoti ginklą, perspėjimui paleido du šūvius. Tačiau O. Frolovas į tai atsakė šūviu į milicijos mašiną. Tada ginklą prieš nusikaltelį panaudojo ir milicininkai — O. Frolovas buvo nuginkluotas, sunkiai sužeistas.
Pasakoja įvykį matęs taksi vairuotojas A. Paškonis: 
 — Tą vakarą aš dirbau. Išgirdęs gatvėje šūvius pasukau jų garso link. Čia ir pamačiau besisklaidantį ginkluotą karininką, kurį kiti kariškiai įkalbinėjo atiduoti ginklą.
Kalba V. Valteris, „Vairo“ gamyklos šaltkalvis:
— Dirbu individualiu taksistu, vežiau keleivį, bet Architektų gatvėje pamačiau su automatu iššokusį karininką, reikalaujantį  sustoti.   Atsisėdo jis į mašinos galą, įrėmęs automatą liepė vežti. Mačiau, jis neblaivus. Iš paskos važiuojanti mašina šviesomis man vis signalizavo, kad sustočiau. Prie viaduko karininkas staiga įsakė: 
 — Rezko tormozi!
Aš sustojau. Tuo pasinaudodamas mano keleivis pabėgo iš mašinos, o karininkas išlipo ir, sakydamas „Aš jus pamokysiu…“, šovė į persekiojančią mašiną. Aš prigludau už sėdynės.
Tolesnė įvykių seka jau žinoma. Tardymas siekia išaiškinti ne tik visas jų detales, bet ir motyvus — kokiu tikslu neblaivus O. Frolovas tą pavakarį norėjo patekti į Vilnių.
Sigitas BLĖDA
„Tiesos“ koresp.
Reklama

Vienas komentaras apie “iš senų laikraščių (2)

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s