Praeities kovų šlovę menant- vol.2 Lietuvos generolas Maksimas Katchė.

Iš “LENKŲ PROVOKACIJOS NEUTRALIOJE ZONOJE 1921–1923 METAIS“:

Citata:
…armijos vadas gen.
S. Žukauskas 1921 m. balandžio 27 d. slaptoje direktyvoje kariuomenei Nr. 2
įsakė visoms kariuomenės dalims pasilikti nurodytose vietose, energingai rengtis
kovai, tačiau jokiu būdu nepasiduoti lenkų provokaciniams išsišokimams. Prasidėjus
galimam lenkų kariuomenės puolimui, IV pėst. divizijai įsakyta, palikus ne
daugiau kaip tris batalionus jai pavestos demarkacijos linijos stebėjimui, su visa
artilerija ir vienu kavalerijos eskadronu greitai susikoncentruoti Mauručių–Gudelių–
Prienų rajone. Divizijos vadovybei nurodyta imtis visų priemonių, siekiant
išlaikyti savo rankose tiltą ties Prienais. Kito eskadrono stiprios raitelių užtvaros
turėjo stebėti priėjimus prie Vilkaviškio, Marijampolės ir Balbieriškio.
III pėst. divizija, lenkų puolimo atveju palikusi ties demarkacijos linija ne
daugiau kaip du batalionus priešo veiksmams sekti, su artilerija ir kavalerijos
eskadronu turėjo greitai susikoncentruoti Kaišiadorių rajone ir ginti priėjimus
prie Kauno miesto tarp Nemuno ir Neries upių.
I pėst. divizijai, demarkacijos linijai saugoti palikusiai taip pat ne daugiau
kaip du batalionus, su artilerija ir raitelių eskadronu nurodyta greitai susikoncentruoti
Veprių–Deltuvos–Ukmergės rajone.
II raitelių pulkas (vadas – plk. Pr. Jackevičius), greitai susikoncentravęs
Kurklių–Kavarsko–Anykščių rajone, turėjo žvalgyti Molėtų–Utenos ir Kamajų
link. Susitelkęs minėtuose rajonuose, pulkas turėjo užmegzti ryšius su I pėst.
divizija ir pereiti jos vadovybės žinion. Kauno įgula (viršininkas – gen. ltn. Br.
Skomskis, 4 batalionai, 2 baterijos, pusė eskadrono) turėjo būti pasirengusi kovoms
ir laukti tolesnių nurodymų. Kariuomenės rezervui (vadas – plk. ltn. M.
Velykis, 8 batalionai, 3 baterijos ir I raitelių pulko I eskadronas), gerai pasirengusiam,
susitelkti Kėdainių–Žeimių–Šėtos rajone14.
Divizijų vadai turėjo nedelsdami parengti savo veiksmų planus, gerai tarpusavyje sutarti, atidžiai stebėti tarp divizijų esamus intervalus. Išsiaiškinus priešo
svarbiausio puolimo kryptį, tuojau pereiti į kontrantpuolį, dar labiau sukoncentruojant
divizijas joms nurodytuose rajonuose.
Siekiant išvengti galimų didelių nuostolių, armijos vadas įsakė vykdyti
įvairių karinių sandėlių ir įstaigų atsargų evakuaciją iš Kauno į Šiaulius bei Mažeikius,
pasiliekant vietoje tik tai, kas būtinai reikalinga kariuomenės kovoms.
Priešui veržiantis į teritorijos gilumą, nurodyta susprogdinti visus geležinkelių
ir kitus didelius tiltus, kad nepatektų į priešo rankas, traukiantis kariuomenei už
linijos Kaunas–Jonava–Ukmergė15.
Ši direktyva buvo valstybinės svarbos slaptas dokumentas, su kurio turiniu
buvo supažindinti tik aukštieji karo vadai.
Panašaus turinio įsakymus pavaldžioms karinėms dalims paskelbė ir visų
divizijų vadai. Generalinio štabo viršininkas gen. ltn. M. Katchė, turėdamas informaciją
apie…. ..

Vikipedijos:

Maksimas Katche (German: Wilhelm Johannes Arwed Max Kattchée, Russian: Макс Арведович Катхе) (5 November [O.S. 24 October] 1879 – 10 June 1933), was a Russian and Lithuanian military officer, Knight of St. George.

Of Baltic German descent, he was born in Joniškis, Lithuania (then Kovno Governorate of the Russian Empire). In 1899 he graduated from the Military Academy of St. Petersburg and served in the Russian Army. He fought in the Russo-Japanese War and in World War I, attaining the rank of colonel and decorated with the Cross of the Order of St. George 4th degree on 10 August [O.S. 28 July] 1907.

In April 1919 he joined the Lithuanian Army and fought successfully against Bolsheviks and Bermontians in the Lithuanian Wars of Independence, as a tactician planned Zarasai liberation operation. Among other Lithuanian soldiers he received the Latvian Military Order of Lāčplēsis 3rd class. Katche chaired the Lithuanian delegation negotiating and signing the Suwałki Agreement on October 7, 1920 between Lithuania and Poland, and he was appointed chief of the General Staff of the Lithuanian Army, decorated with the Cross of Vytis 5th and 4th classes; he also reached the rank of a Lieutenant General. In 1921 April he organized Higher courses for officers, and was the first chief of them. For reasons of health he retired from active duty in 1922. He died in Biržai.

Следующие лоты находятся в Лондонском стринге:

203. Серебряный водочный сервиз на подносе на шесть персон. Серебро 84 пробы, общий вес 692 гр, литье, гравировка, золочение. Марка “ПА“, Водочный графин- 22см, 6 рюмок- 4.75см, диаметр подноса -19см .На водочном графине выгравирован следующий текст: «Дорогому Эрнесту Фридриховичу Францу отъ друзей и добрыхъ прiятелей Малоярославцевъ» И присутствуют фамилии:Алексеевич; Бакалдин; Бауман; Билев; Василевский; Витковский; Гальчинский; Барон Ган; Грант; Ермолаев; Катхе*(возможно Макс-Вильгельм Иоганес Арведович Катхе , 1879-1933 ); Козлов; Копылов; Котельвас; Краевский; Кузнецов; Кушке; Лавцевич; фон Левис; Леонтьев; Михайлов; фон Морр; Москалевич; И Надеждин; Островский; Павлов I and II; Петров; Плюме; А Попов; С Попов; Полонский; Розенберг; Рыжков; Рюгер; Савицкий; Селезнев; Спиридонов; Станкевич; Трунов; Яковицкий. Согласно анализу, проведенному владельцами, сервиз был подарен офицерами 116 Малоярославского Полка, дислоцированный в Риге в начале 20 века. Например, согласно данным проекта «Русская армия в Великой войне», Макс-Вильгельм Иоганес Арведович Катхе служил в полку с 1899г. На каждом предмете сервиза присутсвует монограмма ЭФ. Россия, кон. 19- нач. 20 вв. Незначительная деформация.

Reklama

Vienas komentaras apie “Praeities kovų šlovę menant- vol.2 Lietuvos generolas Maksimas Katchė.

  1. Na tuo laiku vokiečiai buvo geriasi Lietuvos draugai. Po bolševikų…

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s