Praeities kovų šlovę menant… (vol.5)

Nors ir nemokėjo kalbėti lietuviškai, bet
buvo patriotiškai nusiteikę.

Citata:
…Širvintų miestelio ir jo apylinkių gyventojai, aktyviai talkininkavę organizuojant
miestelio gynybą nuo lenkų 1921–1923 metais, apdovanoti II
rūšies 3 laipsnio Vyties Kryžiaus ordinais

1. Povilas Žukauskas. Tarptautinės kontrolės komisijos paskirtas Širvintų
viršaičiu, palaikė glaudžius ryšius su artimiausiomis Lietuvos kariuomenės dalių
sargybomis, kurias perspėdavo apie gresiantį lenkų pavojų. IV pėst. pulko karius–
partizanus aprūpindavo fiktyviais dokumentais – asmens liudijimais, pakeičiančiais
pasus. Turėdamas sau patikimų žmonių tiek neutralioje zonoje, tiek ir lenkų
okupuotoje Lietuvos dalyje, sistemingai rinko žinias apie lenkų planus. Svarbią
informaciją IV pėst. pulko štabui į Šešuolius pristatydavo pats asmeniškai.
2. Gruzdys (vardas nenustatytas). Energingas Širvintų milicijos organizatorius
ir veiklus jaunimo agitatorius. Artimiausias viršaičio P. Žukausko padėjėjas
Širvintas ginant nuo lenkų. Pradėjus veikti IV pėst. pulko partizanams, narsiai
kovėsi jų eilėse prieš lenkus.
3. Vytautas Petrauskas. Ilgą laiką vadovavo Širvintų milicijai. Sėkmingai
organizavo pasipriešinimą lenkams iki IV pėst. pulko partizanų veiklos pradžios
– 1922 m. gegužės 1 d. Drąsios ir aktyvios veiklos dėka lenkų agentų pastangos
išvaikyti lietuviškos orientacijos miliciją Širvintose ir jos vietoje įsteigti savąją
nuėjo niekais. Jiems padedant, ryšiams su kariuomenės baro viršininku palaikyti
milicijos patalpose buvo įrengtas slaptas kariškas telefonas.
4. Liba Mednikienė. Per savo patikimus bendrataučius, gyvenusius okupuotos
Lietuvos dalyje, rinkdavo ir suteikdavo Lietuvos partizanų vadams žinių
apie lenkų sumanymus ir ruošimąsi kokiam nors žygiui. Kautynių metu ištikimai
saugodavo paliktas jai stambias partizanų pinigų sumas, slapta laikomas šovinių
ir granatų atsargas. Mūšių metu pati išduodavo partizanams šovinius ir granatas.
Partizanų vadai jos bute turėjo prieglobstį ir štabą.
5. Malvina Kaušinytė. Iš savo pažįstamų surinkdavo ir perduodavo partizanams
svarbių žinių apie lenkų judėjimą ir jų sumanymus. Dalis partizanų jos namuose
rasdavo prieglobstį. Kiek galėdama stengėsi aprūpinti partizanus maistu,
rūpinosi jo kokybe.
6. Skorupskas iš Šniponių kaimo. Nors ir nemokėjo kalbėti lietuviškai, bet
buvo patriotiškai nusiteikęs lietuvių atžvulgiu, ir uoliai dirbo lietuvybės naudai.
Pats asmeniškai ir per savo pažįstamus sekė lenkų judėjimą, aiškinosi jų sumanymus
ir viską perduodavo lietuvių partizanams arba Šniponių kaime nuolat stovėjusiai
sargybai. Skorupskas lietuvių pasienio sargyboms buvo patikimiausias
žvalgas ir slapukas.
7. Pliukšta iš Gavėnių kaimo. Dalyvavo visose lietuvių partizanų kautynėse
su lenkais ir pasižymėjo narsumu. Kaip vietinis gyventojas, sėkmingai vykdė ir
žvalgybas.
8. Ignas Jonukaitis iš Kielių kaimo. Kalbąs tik lenkiškai, gyvendamas tarp
visiškai nutautėjusių valstiečių, išoriškai niekuo iš jų neišsiskyrė ir pelnė tiek jų,
tiek lenkų karių iš neutralios zonos visišką pasitikėjimą. Dvasioje jausdamasis
esąs lietuvis, slaptai ir uoliai per savo pasiuntinį viską pranešinėdavo lietuvių
partizanų vadovybei.
(…. ..

Reklama

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s