ES, Ukraina, Ivano vamzdis.

Šiandien, plepėdamas Vilnies bloge, prisižadėjau nuveikti tai, kas ne mano nosiai: o ir tingu man tai daryt:

“Reiktų parašyt kokią politinę apžvalgą apie tai, kaip Europa neprileido Ivano prie ukrainietiško vamzdžio. Bo žiūriu, kad lietuviška žiniasklaida to įvykio kažkodėl visiškai nenorėjo pastebėti. Neįdomu jiems. Kai šiaip tai kasdien “ant Rusijos dedam“, o kai įvyksta tikri dalykai, kai Putinas įsiutęs putoja- mes baimingai nutylam, negirdim ir nematom. Gal taip ir reikia, diplomatija ir t.t. … (Ir vėl: kas galėtų paneigti, kad nekvepia rusiškų dujų kvapu ta mūsų žiniasklaida…)“

Be abejo, aš nelabai buvau užtikrintas, kad ką nors iš tikrųjų daug apie tai imsiuos rašyt. Paprastai laikausi principo: anonsas yra pusė darbo; kartais anonso ir užtenka; pasakiau, apie ką ketinu rašyt- žmonės sužinojo; o ką ir kaip konkrečiai aš būčiau dėstęs- argi kam labai svarbu, tai antraeilis dalykas.

Tai va, ir dabar, turbūt, dėstyti nebūtina. Gal kada nors kokie nors rimtesni politikos apžvalgininkai teiksis apie tai protingai paplepėti. Kad ir toks Č. Iškauskas, pvz. Arba bent nepriklausomasis amerikietiškasis Drunga.

O mes kol kas galim tik atkreipti dėmesį, kad dėmesio tai temai lietuviškame internete kol kas buvo skirta LABAI taupiomis dozėmis.
Nežinau, kaip jums, bet man pavyko rasti tik vieną nedidelį oficialų ELTOS pranešimą , kuriame santūriai pranešama:

ES ir Ukraina pasirašė sutartį dėl investicijų į dujų transportavimo sistemą

Žinutė sausai informacinė, jokių komentarų nėra, apie Rusijos delegacijos veiksmus, apie Rusijos reakciją į tai- neužsimenama nė žodžio.

Apie tai galima sužinoti iš kitos, visai “periferiniam“ tinklapyje skelbtos žinutės, kur pateikiamas rusiškos agentūros RIAN pranešimas:

Rusija ketina peržiūrėti santykius su ES

Radau, tiesa, vienoje vietoje ir gana smulkų pasakojimą apie tą konferenciją. Kadangi ši medžiaga verta dėmesio, o gali vėliau pasidaryti neprieinama- drįstu pacituot čia didesnį gabaliuką:

2009-03-26

Apie ES – Ukrainos konferenciją. Konferencija įvyko Briuselyje š.m. kovo 23 d. Joje pranešimus padarė EK Prezidentas J. M. Barroso, EK Komisarai B. Ferrero – Waldner, A. Piebalgs, o taip pat Ukrainos Prezidentas V. Juscenko, Ukrainos Premjere J. Timosenko, Vicepremjeras H. Nemyria Ukrainos Energetikos ir kuro Ministras J. Prodan.

Į konferenciją visų nuostabai atvyko ir gausi Rusijos delegacija, vadovaujama Energetikos Ministro I. Smatko. Į jos sudėtį įėjo ir Rusijos ambasadorius prie ES V. Cizov, 12 ( ! ) Gazprom vadovai, gausus žurnalistų būrys.

Be ES šalių konferencijoje dalyvavo ir JAV, Japonijos, Kanados pareigūnai, o taip pat WB, IMF, EBRD ir EIB vadovai. JAV atstovai domėjosi ‘kuo galime buti naudingi Europai, sprendžiant energetinio saugumo klausimus’.

Pateiksiu pagrindines pranešėjų tezes:

EK Komisarė B. Ferrero – Waldner:

– Dujų tranzitas ne skiria, o jungia Rusiją, Ukrainą ir ES;

– Po š.m. Rusijos – UA dujų karo: ‘everybody is looser’;

– UA dujų tranzito infrastruktūros modernizavimas – visiems ‘win – win’ scenarijus (daugiau transparentiškumo, daugiau dujų ir pelno ), todėl ES skiria šiam projektui 2,5 mlrd. eurų.

Ukrainos Premjerė J. Timošenko:

– ES nori padėti UA įveikti ekonomines krizes, energetinio saugumo iššūkius;

– UA 17 metų buvo patikima ES partnerė dujų tranzito srityje;

– Sausio įvykius padiktavo ne techninės, bet politinės problemos (tai, ką Lietuva iš pat pradžių akcentavo – red.);

– UA dujų tranzito sistema – galingiausia pasaulyje. 80% Rusijos dujų teka per UA teritoriją;

– Naujų dujotiekių statyba kainuoja milijardus, UA gi dujų tranzito infrastruktūros modernizavimas (apie 5,5 mlrd. USD) – ženkliai pigesnis, o rezultatas – pralaidesni ir galingesni dujotiekiai;

– UA Vyriausybė garantuoja dujų tranzito transparentiškumą ir nepriklausomą operatorių (būtent nepriklausomas operatorius labiausiai erzina Rusiją, nes ji netenka svertų įtakoti dujų tranzito politikai – red.). Be to, trečios šalys, tame tarpe ir Rusija, turės galimybę komerciniais pagrindais naudotis UA underground gas storages paslaugomis;

– ES – UA Deklaracija dėl dujų tranzito modernizavimo – didelis žingsnis integruojant UA energetiką į ES energosaugumo sistemą.

EK Komisaras A. Piebalgs: Komisaras kovo 20 d. lankėsi Maskvoje, kur su Rusijos vadovais svarstė ES – UA Deklaracijos turinį.

– ES – UA Deklaracija stabilizuos dujų tranzitą. Dujų tiekimo per UA į ES saugumas – ilgalaikė užduotis;

– Šiame kontekste ES – Rusijos santykiai – irgi labai svarbūs ir partneriški;

– ES paklausa dujoms net krizes akivaizdoje vargu ar gali ženkliai kristi;

– UA dujų tranzito modernizavimo Master plan determinuoja lėšų poreikį, būtina šio projekto įgyvendinimui.

Rusijos energetikos Ministras I. Smatko: Rusija konferencijos išvakarėse išplatino pareiškimą, kuriame reakcija į ES – UA Deklaraciją – griežtai negatyvi.

– Rusija kaip dujų tiekėja liko nuošalyje nuo ES – UA Deklaracijos. Rusija net nepaminėta šioje Deklaracijoje;

– UA dujų sistema technologiškai priklausoma nuo Rusijos. Jei bus modernizuojama UA dujų sistema, tokie pat darbai turi būti atlikti ir Rusijoje, ir vartotojų šalyse ES;

– Siekiant ilgalaikio ir patikimo UA dujotiekių funkcionavimo, Rusijos dujų tranzitui turi būti taikomi pagristi (?) tarifai. Be to, Rusija privalo gauti galimybes laisvai naudotis UA požeminėmis dujų saugyklomis;

– Neišsprendus šių klausimų, UA dujų tranzito modernizavimas reiškia tik monopolijų stiprinimą ir tai bus daroma už ES pinigus;

– Kadangi UA dujų tranzito modernizavimas numato ir prekybos pokyčius, Rusijai gali tekti pergalvoti dujų pardavimo salynas ES.

Ši tezė nuskambėjo kaip atviras grasinimas ES. Be to, kuluaruose rusai priekaištavo UA atstovams: ‘Kinuli Rosiju’ – ‘prametė Rusija’; ‘O ką Jūs ketinate transportuoti savo modernizuotais dujotiekiais?’ Pasirašant ES – UA Deklaraciją, Rusijos ministras, ambasadorius V. Cizov, Gazprom delegacija paliko salę.

EK Prezidentas J. M. Barroso:

– Deklaracija reiškia naują ES – UA bendradarbiavimą. UA tampa strategine ES partnere regione;

– Malonu, kad ir Rusija, ‘key energy supplier’ yra ES partnerė (bet ne strategine kaip tik ką pavadinta UA – red. );

– Energetinė krizė š.m. pradžioje neigiamai paveikė ne tik UA, bet ir Rusijos, ES ekonomikų raidą, todėl ES padarys viską, kad panaši padėtis nepasikartotų, o UA dujų tranzitas vyktų transparentiškai ir patikimai.

Ukrainos Prezidentas V. Juscenko:

– UA dujotiekiai – kritiškai svarbūs ES energetiniam saugumui. UA strateginis tikslas – įsilieti į ES energosistemą, energetinę rinką, atsikratant UA korupcinių schemų. Veikti reikia greitai, apgalvotai ir inovatyviai;

– Master plan – tai ir yra UA dujotiekių modernizacijos planas, pakeičiant senus įrengimus, rekonstruojant ir statant naujas kompresorines stotis;

– Į bendrą sistemą bus įjungtos Kaspijos, Juodosios ir Baltijos jūrų šalys (priminsime, kad Baku Summit 2008 m. lapkričio mėnesį dėl Kaspijos, Juodosios ir Baltijos jūrų bendros energoresursų tranzito erdvės pasibaigė nepasirašius jokių dokumentų – red.);

– UA tolimesnės perspektyvos strateginis klausimas – narystė ES !

Ukrainos Energetikos ir kuro Ministras J. Prodan plačiau apibūdino savo šalies dujų rinką:

– UA užima 1 vietą pasaulyje pagal dujų tranzito apimtis;

– UA užima 5 vietą pasaulyje pagal dujų importą (po JAV, Japonijos, Vokietijos ir Italijos);

– UA užima 11 vietą pasaulyje pagal dujų suvartojimą ir 29 vietą – pagal dujų gavybą.

Reziumė:

Svarbiausi klausimai – Ar ES gerai išmoko Rusijos – UA dujų karo pamokas? Ar pasirašius Deklaraciją su UA išauga ES energetinis saugumas? Ar Rusijos grasinimai ir veiksmai nesukels naujo dujų karo su UA? – vis dar lieka neatsakyti.

Parengė Vytautas Naudužas

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Štai tiek galima sužinoti iš lietuviškų publikacijų, pasiknisus internete.
Didiesiems portalams ta tema nebuvo įdomi, o gal buvo nuomonė, kad reikia patylėt. (Pamenam tą galingąją sovietinių laikų formulę “Jest’ mnenije, čto…“)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Žinoma, gal mums ir nereikia daug informacijos apie rusiškus reikalus, mes juk mokame rusiškai, patys matome jų TV kanalus ir jų informacinius portalus. O ten triukšmo pakako. Visapusiškai.
Ir Kremliaus poziciją nušviečiančių priemonių:

Россия наносит ответный удар

Ir kitokių:

Игра и контригра

Газотранспортные капризы

Reklama

8 komentarai apie “ES, Ukraina, Ivano vamzdis.

 1. Pasirodo, Kremlių labiausiai sunervino Timošenkos nepatikimumas. Tas ir yra: moterys-viršininkės yra labai neprognozuojamos. Gal dėl to ir mūsų žiniaspauda (šis terminas – puikus Landsbergio išradimas) nutyli šią temą, kad nekristų moterų-viršininkių reitingai 😉

 2. Mieloji Dujotekana ir mielasis Stonys vis dar ziniasklaidos įtakingieji. O kur mieloji agentūra iš 3 raidžių. Turi svarbesnių darbų?

 3. Trojau, nesikabinėk ir neprovokuok tuščioj vietoj. Juo labiau, kad mes nesekame ir nežinome nieko. Gal ta agentūra išplatino 127 pranešimus, susijusius su tuo, tik niekam jie nebuvo įdomūs, todėl niekur nepanaudoti.
  Aš ir dėl laikraščių nesu tikras- gal rašė ir dar rašys. Netikrinau taip kruopščiai, neieškojau. Manau, kad bent jau toks biznio ir ekonomikos laikraštis “Verslo žinios“ taigi tikrai negalėjo palikti be dėmesio tokių dalykų. Jų analitikai jau garantuotai visus variantus aptarė: kaip ta sutartis įtakos dabar šiaurinio vamzdžio tiesimą jūros dugnu- jeigu Europai jis tampa trečiaeilis ir rūpės dabar tik Rusijai ir vokiečių firmoms, kurios tikisi tik uždirbti iš paties vamzdžio tiesimo. KAip toje šviesoje atrodo pietų vamzdis per Turkiją ar kur ten. Ir visi kiti panašūs dalykai. Jau kam-kam, o “Verslo žinių“ analitikams tai turi labai būti įdomi tema visokiems plepėjimams ir svarstymams.
  Ir kaip visa tai veiks į mūsų užsienio politiką, į mūsų padėtį čia, su Lukašenkos vamzdžiu, ir Europoj, bendrame kontekste.
  Aš nesu kompetetingas, menkai nuraukiu apie tuos dalykus, bet jie tai juk turi nuraukt. Negi jiems tik “Maximos“ išpardavimai svarbu.
  Arba toks Valatka- jis tai aiškiai turi savo nuomonę, pasakys. Jam juk rūpi rujojančios tautos likimas, ar irgi viskas apsiriboja tik Maxima?
  Ir taip toliau. Pavardžių daugiau nesistengsime atspėti, specialistų, apžvalgininkų ir politologų pas mus minia, užtenka visokiausio plauko. Kiekvieną dieną rašo, apie romus rašo, apie gėjus, apie Seimą ir prezidento šuns dietą. Parašys ką nors ir apie Ivano vamzdžius, neabejokim.
  Gal dar Latvių g. neišplatino pranešimo spaudai. 🙂

 4. “Rusija keis santykius su ES, jeigu nebus atsižvelgta į Maskvos interesus energetikoje, sako Putinas“

  “Rusijai nepatinka Ukrainos susitarimas su ES dėl dujotiekių“

  “Putinas kritikuoja Ukrainos ir ES deklaraciją dėl dujų“

  “Rusija atidėjo tarpvyriausybines konsultacijas su Ukraina dėl dujų, nepritardama Kijevo susitarimui su ES“

  “Ukraina ramina Rusiją po deklaracijos su ES dėl dujų“

  “Austrija pataria Rusijai netrukdyti Europos Sąjungai taisyti Ukrainos vamzdžių“

  “Tymošenko mano, kad Rusija dalyvaus atnaujinant Ukrainos DTS“

  …vieni skaito, tai ką gali, kiti – tai ką moka, o treti – ką sugeba suprasti…

 5. Ačiū. Taip ir žinojau, kad buvo kas nors, tik surast reikia mokėt.
  Juk norėjote pasakyti "ką sugeba surasti", ar ne, mielasis? Juk netyčia tik vėl pirštukas nuslydo ir gavosi eilinis įžeidinėjimas.

  O surasti tikrai nelengva būna, patikėk, mielasis.

  Štai kad ir šiandien, pvz. Atsiverskime svarbiausiąjį šalies laikraštį, pasižvalgykime…

  "Lrytas"- šios dienos skyrelis "Pasaulis". Antraštės:

  Europa laukia gelbėtojo
  Aplink pasaulį – iš lėto
  Čečėno nužudymo mįslės
  Nusikaltėlių mūšis
  Lenkas apgirto nuo obuolių?
  Nefertitė buvo padailinta?
  Prieš susitikimą – barnių nuojauta
  Su geresnio gyvenimo viltimi – tragedijos link
  Talibų iššūkis Pakistanui
  Vertėjui teks šluoti kiemą

  ( http://www.lrytas.lt/?data=20090401&id=7&view=5 )

  Galbūt, po kai kuriais iš šių debiliškų pavadinimų slepiasi labai rimti tekstai. Galbūt. Bet pabandyk atspėti, po kuriuo.

  Na, aišku, šiandien balandžio 1. Bet ir kitomis dienomis ne kitaip.

 6. Būkim biedni, bet teisingi, papatikrinkim ir kitą dienraštį. Tą, kuris apsimeta rimtesniu.

  “Lzinios“, šios dienos skyrelis “Pasaulis“.
  Čia tikrai antraštės šiek tiek rimčiau atrodo. Trupučiuką. Lietuviškos normos ribose.

  Pasaulinė kvailių diena
  B.Obama nusileido Europoje
  Pornografija ministrės nenuvers
  Migrantus pasiglemžė jūra
  Paprašė atleidimo
  Traukiasi iš Irako

  ( http://www.lzinios.lt/lt/2009-04-01/pasaulis.html )

 7. Grįžtant prie vamzdžio. Toks Radzichovskis pas mane virtuvėje postringauja kartais, kol sriubą valgau. Iš tokių pletkų dalinai ir formuojasi mano neteisinga pasaulėžiūra, kol BNS užsiėmusi žiniomis tipo “Pornografija ministrės nenuvers“. … 🙂

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Очень интересует слушателей ваше мнение о новых событиях на газовом фронте – это касается газотранспортной системы, соглашение, которое было подписано в Брюсселе между Киевом и Евросоюзом, и острой реакцией со стороны России.

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Обидно. Кинули в особо циничной форме. Юлия Владимировна классическую «динаму» устроила, классическую разводку, и кинула. Конечно, обидно. Вот вам, наверное, это не особо понятно, а любой мужчина поймет реакцию нашего руководителя.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: То есть, Владимир Путин , жестко отреагировав на эти соглашения, просто по-мужски отреагировал совершенно логично, не вдаваясь ни в какие подробности никаких соглашений?

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: нет, в подробности он, конечно, вдавался – иначе, на что он реагировал? Ситуация там такая: формально, как известно, Украина нам ничего плохого не сделала, кроме хорошего – потому что формально текст этих договоренностей с ЕС такой: что они, ЕС, берут на себя улучшение, ремонт, реконструкцию, расширение газотранспортной системы Украины. Более того, тем самым они берут на себя часть ответственности, по-видимому, за вечные проблемы с транспортировкой газа через Украину. Казалось бы, формально нам только плясать да радоваться. Я помню, когда мы эту тему живо обсуждали на «Эхо Москвы», многие ваши особо умные слушатели говорили: что мы мучаемся с этой проклятой Украиной? Довели газ до украинской границы, отдали украинцам, и дальше пусть само ЕС разбирается с украинцами. Вот на данный момент ЕС сделала шаг именно в этом направлении – заключила союз с Украиной, где ЕС берет на себя значительную долю ответственности за состояние газотранспортной системы Украины и казалось бы, этот тяжелый груз с нас снимают. Но вполне понятно, что это вызвало бешеную реакцию Москвы, еще раз повторяю – причин для этого много.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Еще раз здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, Леонид Радзиховский высказывает свое мнение. Леонид, мне кажется, вы немного лукавите, когда говорите, что Украина нам не сделала ничего плохого, кроме хорошего. В противном случае, почему такая жесткая реакция каждый раз?

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Я начал с того, что формально ничего плохого. Если считать, что цель России – просто продавать свой газ, то ничего плохого, кроме хорошего, не сделали – с нас сняли часть ответственности, переложили на себя европейцы, и по такой логике, которая была очень близка особенно умным слушателям «Эхо Москвы» – «газ с возу – России легче». Довели до границы, отдали, и разбирайтесь вы, европейцы, сами со своей замечательной Украиной. Если бы это была просто такая торговля, то конечно, это было бы действительно только подарком для России. Но на самом деле, конечно, для России это крайне неприятно во всех отношениях. Пункт первый, чисто-экономический, – почему это неприятно для России чисто экономически: а потому это неприятно для России чисто-экономически, что газ-то, конечно, мы продавать будем, но первое – расширения и улучшения газотранспортной системы Украины ставит под вопрос строительство Южного и Северного потоков – двух газопроводов, которые должны идти в обход Украины.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Но российская сторона не раз говорила, что это не конкурент Северному и Южному потоку.

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Вы удивительно доверчивы.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: А вы удивительно недоверчивы.

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Это правда. Разница в возрасте и в поле – думаю, в этом дело. Дело в том, что вы верите мужчинам, а я им не верю. У вас для этого больше оснований – верить, а у меня больше оснований не верить. У меня с ними не те отношения, поэтому я им не доверяю. Россия сказала, что к 2016 г. будут войска в Арктике, а вы уже говорите о создании воинских частей. Слово и дело….

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Я пока еще об этом не говорю, мне интересно как вы это оцениваете.

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Точно так же Россия говорит, что и «Северный» и «Южный» потоки будут. Но говорить никто не мешает – дело нехитрое. Со строительством сложнее. И если по «Северному потоку» хоть что-то делается, то по «Южному потоку» вообще туман полный. Тут вам и конкурирующий газопровод «Набукко», по которому тоже одни слова, одна болтовня, один туман. И, тем не менее, два тумана – туман «Южный поток» против тумана «Набукко». И с «Северным потоком» не так все просто. Но главное – у Европы ограниченная потребность в газе. И если эту потребность, благодаря расширению украинского газопровода, Европа сможет покрывать, то дальше Европа может давить на Россию, говоря: заполняйте украинский газопровод. Конечно, Россия может сказать: наш газ – через какой хотим газопровод, через такое и прогоняем. Безусловно, газ наш. Пока что мы отдаем газ только на границе Украины, а не непосредственно в Уренгое. Поэтому газ наш, распоряжаемся, как можем. Но это дополнительный аргумент для европейцев против строительства Южного и Северного газопроводов – это первое. Второе – «Газпром», как любая большая компания жив до тех пор, пока он занимается экспансия. В тот момент, когда вы, «Эхо Москвы», прекратите заниматься экспансией, ваша станция стухла. Совершенно аналогично «Газпром»: перестал заниматься экспансией, покатился назад, что такое экспансия для «Газпрома»? Это вечный гениальный план Путина: глубоко внедриться в европейские газораспределительные системы. То есть, не просто оптом продавать газ, а заключая контракты с конкретными крупными европейскими газовыми компаниями – «ЭНИ», «Рур-Газ», и так далее, – добиться в какой-то счастливый момент обмена активами: мы отдаем часть активов «Газпрома», они отдают часть своих активов – газовая Антанта.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Сейчас этот план проваливается?

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Никогда не говори «никогда». Он не окончательно проваливается, но, несомненно, заключение Европой договора с Украиной делает этот план – он и так-то проблематичный, но делается еще более проблематичным. Еще один неприятный момент: Россия предпочитает иметь дело с Европой по кускам, – есть Европа кусками, так сказать. Мы хотим договариваться с Германией, с «Рур-Газом», с Италией, с «ЭНИ», с англичанами, с их конкретными компаниями. Мы не хотим иметь дело с объединенной Европой, – не хотим.

  Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Почему?

  Л.РАДЗИХОВСКИЙ: Потому что это нам невыгодно. Естественно, гораздо проще договариваться с конкретными компаниями –у них свои живые, конкретные коммерческие интересы. А у Евросоюза в целом, во-первых, гораздо более сильная позиция – раз. Во-вторых, у Евросоюза в целом политические интересы, которые, безусловно, вступают в конфронтацию с российскими амбициями. Итак, Россия не хочет газового объединения Европы, она хочет иметь дело с Европой газово-сепаратной. Но при этом наша газовая война в начале этого года сделала все для того, чтобы Европа объединилась. И объединилась против нас. Когда мы сорвали поставки в Европу, мы объясняли, что виновата Украина, Украина объясняла, что виноваты мы. У Европы были несколько позиций в этой ситуации. Первая – занять сторону России против Украины – они ее не заняли. Второе – занять сторону Украины против России, – они ее тоже не заняли. Они вроде бы заняли нейтральную позицию: «чума на оба ваши дома». И в принципе, для России это было не так уж плохо – оставался «Северный поток», «Южный поток», – все как бы оставалось на месте. Но ничто не проходит бесследно. Вот эти «холодные войны» начала года через несколько месяцев, вот сейчас, привели к тому, что оказывается, «крот истории знай себе роет»: оказывается, сепаратно, за спиной России, пока Юлия Владимировна ездила сюда и строила глазки российскому руководству, и оно поверило, она же ездила в Брюссель и гораздо более успешно строила глазки тамошнему руководству. И в результате Украина плюс Европа – с одной стороны, а Россия – с другой стороны. Это крайне неприятно психологически – потому что нас просто-напросто обманули, а мы обманулись. И это очень обидно и неприятно по-человечески. Это неприятно – еще раз повторяю – грозит экономическими ограничениями для «Газпрома» – хотя бы ограничениями будущей экспансии «Газпрома». А «Газпрому» экспансия нужна как воздух, как газ. Третье – это неприятно политически. Потому что если Украина вместе с Европой против России в этом вопросе, то и в других. Это означает шаг к евроинтеграции Украины, а евроинтеграция Украины для российской гордыни, для российских амбиций, для российских понтов – это самое неприятное, что только может быть. Собственно говоря, годами, если не десятилетиями, вся российская полтика на украинском направлении. И не только на украинском, сводилась к одному: «что, сынку, помогли тебе твои ляхи?». И вдруг выяснилось, что «ляхи», оказывается, могут помочь. И вдруг выяснилось, что «прекрасная Панночка», которая здесь воспринималась уже как лучший друг России, и мы уже делали на нее ставку против Ющенко, – вдруг оказалось, что ставку мы делали совсем не оттуда, совсем не на того. И как в повести великого украинского писателя, эта «прекрасная панночка» неожиданно явила нам в канун 200-летия Гоголя, совсем другое лицо. Мораль: российскому руководству надо чаще читать Гоголя, тогда оно лучше поймет психологию «прекрасных Панночек» вообще, украинских панночек в частности и возможности договариваться с «ляхами» в особенности. В общем, на данном этапе – все это не окончательно, все это, как вся украинская политика, – о чем вообще говорить. Но, первое: слухи о том, что «ляхи» никогда не помогут оказались преувеличенными. Слухи о том, что государства Украины – нет, – а мы это слышим уже месяцами, – ну, нет такого государства, – эти слухи тоже оказались преувеличенными. Слухи о том, что Юлия Владимировна эта «наша» Панночка, оказались уж совсем преувеличенными. И в итоге могу сформулировать одну максиму, которую несколько лет назад сказал один человек. Сначала скажу максиму, потом имя этого человека: «На Украине нет пророссийских политиков. На Украине нет проамериканских политиков. На Украине есть украинские политики» – Путин В.В. Вот если бы Владимир Владимирович не только это сказал, но и каждый раз это вспоминал, то я думаю, что наше доверие к «Панночке» и к другим – к Януковичу, например, – и наше желание любой ценой остаться, хотя бы виртуально, в положении «старшего брата», значительно бы уменьшились.

  ( http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/581358-echo/ )

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s