Dekalogas

Tęsiant kieslowskiomaniją…

Vakar žiūrėjau pirmas 2 dalis “Dekalogo“. Dalys be pavadinimų, tik sunumeruotos. Kieslowskis buvo tikras, kad jo filmus žiūrės žmonės, kuriems nereikia primint, kuris Dievo įsakymas kaip skamba ir kaip jie pagal eilę sunumeruoti. Ir jis buvo visiškai teisus.
O jeigu aš neatsimenu, arba nelabai tiksliai ir žinojau- tai tik mano problema. Mano nepakankamo išsilavinimo problema. Ir proga pasidomėt, užpildyt spragą.
Todėl ieškau sąrašo.
Juo labiau, kad, jei pirmos dalies idėją atspėjau nesunkiai (dabar matau, kad nesuklydau), tai dėl antros- taip ir liko neaišku. Turiu ieškot sąraše, kaip skamba antrasis Dievo įsakymas.

Išėjimo knyga

Iš 20

Dešimt Dievo įsakymų

Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius:

„Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų.

Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta,
bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

Atsimink, kad švęstum šabo dieną.
Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus,
bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse.
Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.

Nežudysi.

Nesvetimausi.

Nevogsi.

Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

///////////////////////////////////////////////////////

Katechetinė formulė /Catechismus Catholicus, cura et studio P. Card. Gasparri concinnatus (Typis Polyglottis Vaticanis 1933) p. 23-24./

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo Vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
10. Negeisk svetimo turto.

/////////////////////////////////////////////

Taigi, dabar jau žinau, kad antrosios filmo dalies idėja man turėjo pasakyti “Netark Dievo Vardo be reikalo“.
Man gėda, bet aš ir dabar nelabai moku susiet. Mintys apie žmogaus teisę rinktis, apie gyvybės vertę ir prasmę. Kas yra melas ir kas yra tiesa, žiaurumas ir gailestingumas. Ar visa tai ir reiškia netark Dievo vardo be reikalo?

Beje, ta proga dar drįstu įkišt eretišką savo trigrašį: man atrodo, kad kunigai šio įsakymo prasmę gerokai iškreipė ir nususino. Man atrodo, kad pirminė žydiška formuluotė teisingesnė: “Nenaudok piktam… Dievo vardo“.
Juk, sutikite- nėra tas pats. Nenaudok piktam, ar “netark be reikalo“. Pagal Vatikaną gaunasi- “su reikalu“ galima daryti ir blogus dalykus? Ir čia matosi ta nelemtoji katalikiškoji veidmainystė…

Ir dar pastebiu, bet čia gal jau įpročio reikalas, kad man žodžiai, girdėti vaikystėje, mielesni už dabartinius “teisingiau“ išverstus, “labiau lietuviškus“.

Iš vaikystės pamenu skambesį: “Sekmą dieną švęsk“. Ir tai man po šiandienai atrodo iškilmingiau, gražiau, negu nususęs paprastutis “švęsk sekmadienį“.

Ir mums buvo sakoma: “nesvetimoteriauk“.
Dabar gi, matau, susirūpinta ir moterų dorove. Joms taip pat jau draudžiama norėti kitos vyro. Mano laikais jos buvo laisvesnės. Arba tyliau norėdavusios.

Reklama

11 komentarų apie “Dekalogas

 1. Galbūt, reikalas vertimo niuansuose, kad nesupratau. Panašu kad lenkiškai tas antrasis įsakymas skamba truputį kitaip, negu lietuviškai…
  Lenkiškoje anotacijoje parašyta:

  DEKALOG II: "Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno". Śmierć zapoczątkuje nowe życie, uzdrowienie znaczy śmierć. Lekarz bez strachu i obaw bierze na siebie odpowiedzialność demiurga. Kobiecie nie starcza jednak tylko słowo, chce Boga za świadka…

  —————————
  "Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno".

  Be reikalo nesiimk Dievo rolės, neveik Dievo vardu. Nemėginki spręsti tai, ką spręsti yra Dievo reikalas, ne tavo.

 2. "Nesvetimoteriauk" buvo skirtas tik tiems vyrams, kurie buvo vedę, bet jiems dar rūpėjo kitos moterys. "Nesvetimauk" skirta ir vedusiems vyrams, ir ištekėjusioms moterims. O kitiems buvo leidžiama, jei labai norėjosi 😀
  Manau seksualinės mažumos galėtų remtis šiuo nurodymu.

 3. Man irgi daug gražiau skamba senas Juozapo Skvirecko vertimas negu dabartinis Česlovo Kavaliausko. Ir net dar senesni vertimai, nors tų esu skaičiusi tik fragmentus. Amžinos tiesos, tai gal ir kalbą derėjo palikti archajišką, tegu ir ne visiškai taisyklingą.

  Na, ir kaip Tau "Dekalogas"? Kai tėvas parpuola po Dievo Motinos paveikslu, nuversdamas žvakes… turbūt tai bene labiausiai mane sukrėtęs epizodas iš visų matytų filmų.

 4. Ištvirkauti nebuvo leidžiama nei vyrams, nei moterims, ir net santuoka buvo pripažįstama tik kaip neišvengiama blogybė. "Apie tai, ką man rašėte, aš sakau: Žmogui gera neliesti moteriškės; bet paleistuvystei išvengti tegul kiekvienas turi savo moterį, ir kiekviena tegul turi savo vyrą. Vyras teatiduodie moteriai, ką kaltas, taip pat ir moteris vyrui. Moteriškė neturi valios savo kūnui, bet vyras; taip pat ir vyras neturi valios savo kūnui, bet moteriškė. Nesišalinkite vieans nuo kito, nebent abiem sutinkant iki laikui, kad užsiimtumėte malda, ir vėl susieikite, kad šėtonas jūsų negundytų jūsų nesusilaikymu. Bet aš tai sakau valią duodamas, ne įsakydamas. Nes aš noriu, kad jūs visi būtumėte, kaip aš pats; tačiau kiekvienas turi sau tikrą dovaną iš Dievo; vienas tokią, kitas kitokią. Nevedusiems ir našlėms aš sakau: Gera jiems, jei jie taip pasilieka, kaip ir aš. Bet jei negali susilaikyti, teeina moterystėn; nes geriau yra ištekėti, kaip gašlumu degti." (1 Kor 7, 1-9, vertė arkivyskupas J. Skvireckas)

 5. http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N17B9C.html

  Antrojo įsakymo aiškinimai. Daug ir išsamiai. Suprask, kaip nori. 🙂

  Pasidomėjau dar, kaip tai skamba rusiškai. Pas juos tas įsakymas aplamai gaunasi ne antras, o trečias. Taip, kaip Biblijoje.
  Tada ėmiau tikrinti, kas nesutampa, kokio įsakymo trūksta. Nieko netrūksta. Tiesiog panašu, kad katalikai vėliau truputį pakombinavo su tais įsakymais pagal savo skonį. Pirmuosius du apjungė į vieną, o gale prikūrė. Išskyrė moteris atskirai, turtą- atskirai. Lyg moteris nebūtų žmogaus turtas. 🙂

 6. Man net atrodo, kad nereikia ieškoti atitikmenų, nes tikro meno į įsakymus neįsprausi. Visiems tiems filmams būdinga… lyg ir kokia Dievo ieškojimo nuotaika, šventumo, tobulumo ilgesys. Man "Dekalogas"- tobuli religiniai filmai. "Dekalogas", o ne koks nors "Jėzus".

 7. Kaip man "Dekalogas".
  Panašiai, kaip ir visi Kieslowskio filmai man. Žiūriu, spoksau, nesistengdamas pernelyg gilintis ir ieškot prasmių. Kai kas labai gražu, kai kas atrodo nebūtina, kai kas atrodo nesuprantama arba be prasmės. Gal prasmė per giliai man, gal jos toj vietoj ir nebuvo ieškota, tiesiog mesteltas gražus kadras. Ar nata, garsas, frazė, žvilgsnis.
  Būna vietų, kurias žiūrėdamas prisimenu tokį lenkišką žodį. Gal tokio žodžio ir nėra, gal aš jį sugalvoju. "Efekciarstwo".
  Kai moteris lėtai stumia stiklinę su karšta garuojančia arbata, lėtai, svarbiai, su tikslu- krašto link, kad nukristų. Kad operatoriui būtų gražus, ryškiai efektingas sulėtinto vandens sprogimo kadras. Reikšmingas? Ar paprasčiausiai grožiui. Kad būtų gražu.
  Ir yra gražu, todėl žiūrime.
  Jei iš Kieslowskio filmų atimt vaizdo grožį, jie būtų neįmanomai nuobodūs. Kai kurie- netgi tušti. Pvz., "Dvigubas Veronikos gyvenimas". Jo aš net nebandžiau suprasti, visiška nesąmonė. Bet velniškai gražūs paveiksliukai. Meninė fotografija. Abstrakcijos, turinčios savo reikšmę ne todėl, kad jos tikrai kažką reiškia, o dėl neapčiuopiamos priežasties- nes tai menas. Kas yra menas- niekas nežino, bet galima pasakyt: menas yra tas kažkas, ką jaučiu, kad kažką man sako…:)

 8. Visiškai pritariu dėl "Dvigubo Veronikos gyvenimo". Man, beje, ir "Trys spalvos" tuščios. Kurta užsienyje, su užsienio aktoriais ir, ką čia slėpti, užsieniui. Jie vis tiek geresni už daugelį filmų, bet jau ne "Dekalogas". Ne "Be pabaigos". O apie šituos… tiesiogine prasme trūksta žodžių. Esi išsunktas, sukrėstas ir pakylėtas. Ir net tam kartui – geresnis.

  Žinoma, aš tik apie save…

 9. Man irgi tie ankstyvesni Kieslowskio filmai labiau patinka. Prieš keletą metų buvo Skalvijoje lenkiškų filmų festivalis, kai retrospektyvoje parodė du senus Kieslowskio filmus – tai jaučiausi kaip tyriausio vandens atsigėrusi. Bet pagalvojau tada, gal todėl, kad rezonuoja tie filmai su ta mano sovietine patirtimi, dėl jos daugiau suprantu ir daugiau pajaučiu apie žmones, gyvenusius panašiomis sąlygomis ir pakliuvusius į panašius moralinio nepasirinkimo – ar lemties – spąstus. Taip ir su "Dekalogu", kurį LTV rodė jau labai seniai: vaizdas TV ekrane buvo panašus į vaizdą už langų, todėl netrukdė susitapatinti ir pergyventi tuos pačius dvasiai svarbius klausimus. O tie abstraktesni filmai yra malonesni akiai, bet gal svetimesni, nežinau, reiktų dabar peržiūrėti Dekalogą iš naujo.

 10. Tada rodė "Atsitiktinumą" ir "Kino mėgėją". "Be pabaigos" nemačiau, dabar jus paskaičiusi matau, kad reiktų kur nors susirasti.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s