Praregėjęs Radžvilas

Pasidedu prof. V. Radžvilo paskaitos konspektą.
Ištraukti iš konteksto sakiniai.

“….tam tikras praktinis patyrimas liberalų veikloje. Dalyvaudamas tam tikruose dalykuose – ir todėl aš manau, kad politikoje praktinė patirtis yra labai svarbus dalykas – tu juos gali perprasti iš vidaus. Todėl neatsitiktinai, net kalbant apie to paties marksizmo istoriją, daugelis fundamentalių ir giliausių marksizmo kritikų buvo vienu metu „sukvailioję“, buvo fanatiški marksistai. Bet yra toks dalykas, kurį galima pavadinti „atsivertimu“, ir vieni fanatikai tokiais ir liko, kiti praregėjo ir tapo giliais kritikais.“

“…valdymo formų analizė aiškiai nurodo kiekvienos valdymo formos pagrindą žmogaus prigimtyje. Todėl mes, pavyzdžiui, žinome, kad oligarchinis valdymas iš esmės grindžiamas turto principu, demokratinis – laisvės principu, aristokratinis – dorybės principu. Čia yra viskas labai aišku.“

“…tezę, kad modernusis pasaulis atveria kelią totalitarizmui, sunku suprasti būtent todėl, kad neatsižvelgiama į faktą, jog moderniojoje politikoje nebėra tokio veikėjo kaip natūralus žmogus. Kitaip tariant, kai mes šiandien dalyvaujame rinkimuose, atliekame kitus politinius veiksmus, mes naiviai įsivaizduojame esantys tokie patys kaip Platono-Aristotelio laikų žmonės. …“

“…ką turiu omenyje, kalbėdamas apie nepolitinio valdymo formą. Visuomenės atsiradimas sukuria prielaidas atsirasti nepolitinio valdymo formoms, nes naujas darinys, kurį vadiname visuomene, iš esmės reiškiasi trimis nepolitinėmis formomis. Tai yra ekonomika, viešoji erdvė arba pilietinė visuomenė siauresne to žodžio prasme ir pilietinė valstybė – ne šiaip valstybė, o pilietinė valstybė. Šitoks naujos socialinės tikrovės atsiradimas reiškia tai, kad tokiai tikrovei yra nebepritaikomos tradicinio valdymo formos.

Kalbant paprastai ir aiškiai, klausimas iškyla toks: ar taip save apibrėžiantis ir suvokiantis žmogus gali save laikyti žmogumi įprastine to žodžio prasme? Ne.“

“…požiūris, kad totalitarizmas yra negalimas, nes ginama laisvė, iš tikrųjų yra grindžiamas klaidinga prielaida, kad tik valstybė gali būti laisvę varžantis agentas. Nieko panašaus. Paprasčiausiai kaip tik valstybė gali politiškai neapsakomai sustiprinti savo valdymo galią paradoksaliu būdu – radikaliai save susiaurindama, tapdama minimalia valstybe. Priimdama tam tikrus įstatymus, kurie sukuria mano minėtą natūralios atrankos arba socialinės inžinerijos laboratoriją, ir palikdama piliečiams patiems joje išsiaiškinti.

“…tai yra valdymo modelis, kuris yra žinomas iš kalėjimo patirties. Visais laikais protinga kalėjimo administracija niekada nesikišo į kalinių reikalus. Kokia būdavo ir vis dar yra kuriama sistema? Kalinių savivalda, kurios viršūnėje visada būna vadinamasis privilegijuotas kalinių valdytojas. Nes ko šitai administracijai reikia? Kad kalėjime būtų geležinė tvarka. Todėl prižiūrėtojų darbą labai gražiai perima patys kaliniai.

Iš esmės ta pati logika funkcionuoja ir pilietinės visuomenės bei pilietinės valstybės atveju.“

“…vyksta parengiamasis darbas, kurio prasmė yra paruošti būsimąjį valdymo objektą šitokiam valdymui.

Sovietinis komunistinis arba nacistinis totalitarizmas žlugo todėl, kad jie iškilo per greitai ir pasiruošta buvo per prastai. Kitaip tariant, tai, ką aš vadinu natūralia žmogaus samprata, buvo šitam eksperimentui labai trukdantis veiksnys, ir jai griauti bei triuškinti reikėjo griebtis pačių žiauriausių priemonių. O iš tikrųjų, kaip pasakė vienas mano labai išmintingas bičiulis ir kolega, skirtumas tarp to, ką mes turime dabar ir ką turėjome prieš keliasdešimt metų, yra štai koks: mes, kai matydavome šito totalitarinio valdymo formas, bent jau laikydavome špygą kišenėje. Čia laikančių špygą jau nebėra. Nes manipuliavimas yra pasiekęs tokį mastą, kad jis net nebejaučiamas. “

4 komentarai apie “Praregėjęs Radžvilas

 1. “Зачастую высказывается мнение, что национализм и расизм в Европе представляют собой явления современной эпохи, связанные с образованием национальных государств. В частности, нередко утверждается, что националистические и расистские настроения были полностью чужды древней Руси, в которой враждебное отношение к представителям других народов было обусловлено исключительно религиозными различиями. Попробуем разобраться, насколько подобные утверждения соответствуют действительности, на основании русских письменных памятников XI-XV вв. “

  “А литва из болота на светъ не выникываху, а угры твердяху каменые городы железными вороты, абы на них великый Володимеръ тамо не вьехалъ, а немци радовахуся, далече будуче за Синимъ моремъ. “

  http://aquilaaquilonis.livejournal.com/94937.html#cutid1
  http://aquilaaquilonis.livejournal.com/95016.html#cutid1

 2. Dar vienas svarbus Radžvilo straipsnis, kurio, atrodo nebuvau skaitęs. Reikia studijuot.

  “Lietuvai gresia toks raidos kelias, kuriuo jau praėjo absoliuti dauguma buvusios SSRS respublikų. Nereikia pamiršti, kad griuvus SSRS, visos jos pradėjo egzistuoti kaip demokratiškos valstybės; tačiau dviejų dešimtmečių pakako, kad demokratijos daigai jose būtų užslopinti. Mano požiūriu, jeigu ne priklausomybė ES ir NATO, kuri verčia laikytis tam tikrų standartų, ir šios priklausomybės teikiama didžiulė piniginė parama įtakingiausioms Lietuvos verslo grupuotėms, Lietuva jau būtų pasukusi autoritarizmo keliu. Bėda yra ta, kad nuo tokių pavojų valstybės negali išgelbėti vien išorės veiksniai. Tad kalbant apie dabartinę valstybės padėtį, yra visiškai akivaizdu, kad Lietuva ir kitos Baltijos valstybės į tokią didžiulę krizė pateko pirmiausia dėl visiškai neefektyvios jų ekonominės, socialinės ir politinės santvarkos. “

  “valstybės raida priklausys kaip tik nuo to, kuris iš dviejų kelių bus pasirinktas. Pirmasis kelias – sudemokratinti valstybės politinį ir apskritai viešąjį gyvenimą ir pradėti įgyvendinti reformas, kurios Lietuvą padarytų tokia, kokia ji yra aprašyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Antrasis – autokratinio režimo, arba savotiškos diktatūros kelias. Kalbant apie šią „savotišką diktatūrą“, nereikia pernelyg supaprastinti reikalo. Visiškai aišku, kad tokį režimą galima įtvirtinti įvairiais pavidalais ir būdais. Todėl išoriškai galima išlaikyti ir tam tikrą šalies demokratiškumo regimybę.

  Kaip tai atrodytų? Būtų priimtos tam tikros konstitucinės pataisos, kurios sutelktų milžinišką valdžią prezidento rankose. Visos kitos politinės institucijos, nuo partijų iki Seimo, be abejo, liktų gyvuoti. Tačiau, kadangi Lietuvos nėra to, ką galima būtų pavadinti pilietine valdžios kontrole, toks valdžios modelis realiai reikštų diktatūrą, nes paprasčiausiai nebūtų kam kritikuoti prezidento veiksmų, nei juo labiau jiems priešintis. Blogiausia yra tai, kad toks modelis galėtų būti įtvirtintas faktiškai neprieštaraujant formaliosios demokratijos standartams. Tai yra tokia gelminė šalies reforma, kuri praktiškai nustumtų autoritarinio režimo link. Tarptautinei visuomenei tokius veiksmus būtų galima išaiškinti kaip būtinas šalies „struktūrines“ reformas, kurių tikslas – sustiprinti vykdomąją valdžią. Todėl ir pati Konstitucija galėtų būti pataisyta taip, kad, minėtos formaliosios demokratijos požiūriu, jai nieko blogo prikišti nebūtų galima. Tokiu atveju būtų išsaugota ir formali šalies narystė Vakarų struktūrose, nes pamatiniai tos narystės principai tarsi ir nebūtų pažeisti. Tuo tarpu realus šalies politinis-visuomeninis gyvenimas pasikeistų dar blogesne linkme. Liūdniausia šioje istorijoje būtų tai, kad Europos senbuvės, matydamos, kad pamatiniai narystės ES principai nepaminti, užmerktų akis prieš tikruosius šalies vidaus gyvenimo pokyčius, ir darytų tai visiškai sąmoningai.“

  http://www.balsas.lt/naujiena/317657/v-radzvilas-d-grybauskaite-lietuva-vercia-pilkaja-zona

  http://www.balsas.lt/naujiena/317657/v-radzvilas-d-grybauskaite-lietuva-vercia-pilkaja-zona

 3. Sutinku su Tavimi, kad visgi reiktų studijuoti Radžvilo straipsnius. Vakar Knygų mugėje pasiklausiau jo per Rubavičiaus knygos “Postmodernusis kapitalizmas“ pristatymą. Kaip nekeista, beveik viską supratau, o ir labai susidomėjau. Studentams toks dėstytojas turbūt yra lobis. Tai va, vakar nusprendžiau, kad Rubavičius protingas, o Radžvilas – genijus 🙂
  Beje, Fanta, jei kada pamatysi tą aptartą Rubavičiaus knygą bibliotekoje, tai labai rekomenduoju ją paskaitinėti. Mane labai jaudinanti tema apie visuomenės vis didesnį vartotojiškumo laipsnį ir įžvalgos, o kas toliau. Labai padarė įspūdį prielaida, kad žmogus nebebus savo kūno savininkas, anei neturės teisių į supančią gamtą kadangi genetika suprekins ir užpatentuos kiekvieną geną, iš kurių sudaryta gyvybės bet kuri forma. http://kitosknygos.lt/knygos/postmodernusis_kapitalizmas

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s