Šios dienos laikraščiuose…

… lygiai prieš 85 metus.

Dienraštis “Rytas“, 1925 m. lapkričio 11 d.

Radio.

Radio vadinasi prietaisai, duodą galimumo girdėti, kas vidurinės Europos sostinėse kalbama, dainuojama, grojama.

Lapkričio 7 d. 8 val. vak. aš turėjau progos pas vieną pažįstamą pasiklausyti radio kalbų, radio koncertų ir kitokių radio triukšmų.

Dar prieš man ateinant, radio aparato savininkas buvo susijungęs su Maskva, girdėjęs bolševikišką prakalbą ir po jos ilgai nesiliovusius triukšmingus šauksmus “ura“. Mat tą dieną bolševikai yra šventę savo įsikūrimo metines.

Panorėjus ir mums išgirsti, kas ten Maskvoj daros, malonus šeimininkas per kelis kartus jungė Kauną su Maskva. Bet ten tuo metu ėjo koncertinė dalis: dainavo garsūs bolševikų dainininkai ir dainininkės. Balsas buvo gerai girdimas, bet žodžių atspėt buvo negalima. Aš tenugirdau tik vieną vienintelį aiškų žodį “ubju“. Žinoma, tai buvo tik dainoje, apie kurią rusų patarlė sako, kad “iš dainos žodžio neišmesi“.

Iš Maskvos netrukus pasiekėm Londoną. Ten kažkoks anglas rimtai kalbėjo, tik apie ką — nesupratom. Netrukus išgirdom dailų koncertą.  Ir aš ir kiti svečiai pastebėjom, kad Londono stoties siunčiamos kalbos ir muzika Kaune girdėti aiškiau nei iš kitų Europos stočių.

Pasukdamas tam tikrą aparato ratelį šeimininkas jungė nesyk ir su kitomis Europos radio stotimis, ypač Vokietijos. Susijungę su Karaliaučium, išgirdom kariškos muzikos maršą, o po kiek laiko gan žinomą Strausso valsą. Daug geresnį koncertą teko išgirsti susijungus su Berlynu.  Bet dar labiau sudomino mus Naueno ar Breslavo stotis. Iš ten išgirdom juokingą “pasipasakojimą“ vieno vokiečio, bet tokiu storu ir garsiu basu, kad pirmą kart išgirdę jį, net krūptelėjom. Tokio basisto neturi ne tik Kaunas, bet vargiai bau ir turėjus net pati Maskva, garsėjusi prieš karą savo basistais diakonais.

Bandė šeimininkas jungti dar su įvairiomis kitomis Radio stotimis, bet pasirodė, kad skirtumas mažas: visur kalbėta įvairaus turinio kalbos, visur panašiai dainuota ir grota.

Pažiurėję į Radio laikraštį radom, kad tą pačią dieną ir valandą eina koncertas ir Ryme. Norėjome pasiklausyt ir jo, bet bandymai nuėjo niekais. Pasirodė, kad Rymo per toli esama ir elektros bangos iš   ten Kauno nebepasiekia. Norint Kaune girdėti, kas daros Ryme, reiktų tarp Kauno ir Rymo turėti tarptautinė radio stotis.

Jei radio aparatas būtų buvęs išrastas viduriniais amžiais, jo išradėjas, be abejo, būtų buvęs paskelbtas raganium burtininku. Nes girdėjimas, kas už 2000 klm. kalbama ar giedama, būtų buvęs palaikytas antgamtišku, demonišku, natūraliu būdu visai neišaiškinamu dalyku. Šiandie, ačiu Dievui, mes gerai žinom, kad čia nei stebuklas, nei velnio monai, bet geniališkas žmogaus išradimas. Jo svarba tiesiog neapsakoma. Tai yra, galima sakyti, ambona, iš kurios tartas žodis girdimas 2000 klm. atstumoje. Tai dvasiško gebėjimo pabūklas, kuriuo pasigaunant galima sėti visokia dvasios sėkla kasdien per ištisus metus.

Ikšiolei tuo prietaisu sėjamoji sėkla buvo nekokia. Bolševikai per radio gyrė savo bolševizmą, anglų ir vokiečių kapitalistai kalbejo apie savo biznį, visokie juokdariai juokina pasaulį savo linksmais anekdotais, visokios “divos“ ir tenorų karaliai dainavo įvairias operas ir aistringus romansus; laiks nuo laiko tekdavo išgirsti kokio Anglijos karaliaus ar politiko Stressemano kalbą…  Kas galima gauti sujungus visa tai krūvon? Aišku, niekas kita, tik dvasios chaosas. Ir tas chaosas, virpėdamas įvairaus ilgumo elektros vilnimis, pripildo nūn orą, eina kiaurai per mūsų smegenis ir tik viena laimė, kad mes to chaoso nejaučiame ir negirdime, kol nepasigaunam radio aparatų. Bet ar visos tos chaotiškos vilnys neveikia mūsų kūno, to aš nieku gyvu nedrįsčiau paneigti.

Gudresni už mus šio pasaulio sūnūs ima kaskart plačiau naudotis radio aparatais savo tikslams. Krikščionys tuo atžvilgiu  nieko dar nėra padarę. Visos elektros vilnys tebėra daugiausia krikščionystės priešų rankose. To dėka mes iš radio aparatų galime išgirsti komunizmo apologijų, nešvarių anekdotų ir romansų, bet neišgirstame kol kas nei garsių pamokslininkų pamokslo, nei religinės giesmės, nei rimtos oratorijos, nei Šv. Tėvo palaiminimo, nei kitko dvasiško.
Žinoma, čia ne mūsų kaltė. Radio sukrikščioninimu turėtų pasirūpinti Vokietijos bei Prancūzijos dvasiškija, nes ten radio aparatai daugiausia praplitę.

Lietuva iki Radio, rodos, da nepriaugus. Radio aparatais tegali naudotis tiktai gerai pasiturinti inteligentija, nes pats aparatas pas mus gan brangus  (apie 800 litų), o be to kiekvieną radio aparato savininką mūsų valdžia apkrauna gana dideliu mokesniu (po 100 litų kasmet). Taigi mūsų kaime, kur radio aparatai galėtų šiek tiek paįvairinti pilką nuobodų ūkininkų gyvenimą, jie lieka neprieinami.  Nes kas iš kaimiečių sutiks valdžiai mokėti po 100 litų vien už teisę turėti radio aparatą?

Radio aparatai galės įgyti didesnės reikšmės pas mus nebent tuomet, kai kauniškė radio stotis pradės funkcionuoti. Nes tik tumet mūsų žmogus tegalės pasiklausyti sau suprantamų dalykų. Bet apskritai, su radio aparatajs mums nereiktų per daug skubintis, nes kol kas jie dar nelabai tobuli, jų nuolatinis čirškimas (ypač drėgnam orui esant) tiek gadina klausymą kalbų, kad net ir dideliam radio mėgėjui greit atgrįsta. Technikai nuolat kylant, reikia tikėtis, kad po kiek laiko tas čirškėsys bus visai pašalintass. Tumet radio koncertai ir kalbos bus girdimi, kaip gyvi.

A. Jakštas.

Reklama

4 komentarai apie “Šios dienos laikraščiuose…

  1. Nepulsiu choru antrinti Vilniai ir Troy (nors tyliai pritarsiu), bet pasidziaugsiu surades negirdeta zodi:
    Ambona,
    gal galetu kas paaiskint kas tai per daiktas

  2. Nors aš ir nelabai koks katalikas, bet galiu paaiškinti bambizui Miniui:
    ambona vadinama ta tribūna (balkonas), iš kurios kunigas bažnyčioje sakydavo pamokslą.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s